VSD - Ventriculair Septum Defect

Een VSD een een defect in het middenschot tussen de 2 harthelften.